Przedsiebiorstwo Usług Wodno-Kanalizacyjnych w Pasłęku -jednostka operatorska- Sp. z o.o. zaprasza do zapoznania sie z treścią ogłoszenia o sprzedaży pojazdu ciężarowego STAR 200 wywrotka.

Szczegóły poniżej.

 

Pasłęk, dn. 23.01.2023 r.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Przedmiotowe postępowanie nie jest prowadzone na podstawie przepisów ustawy z dnia 19 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.).

I. SPRZEDAJĄCY

Przedsiębiorstwo Usług Wodno-Kanalizacyjnych w Pasłęku
–jednostka operatorska– Sp. z o.o.

ul. Wojska Polskiego 35 C, 14-400 Pasłęk

(zwane dalej „Sprzedającym”)

tel./fax 55-249-40-62, 55-649-40-63

REGON 170961101

NIP 578-27-46-620

Godziny pracy: 7:00-15:00 od poniedziałku do piątku

Adres strony internetowej: www.puwk.pl

Adres BIP: https://puwk.bip.gov.pl/

 

II. OPIS PRZEDMIOTU SPRZEDAŻY

Przedmiotem sprzedaży jest samochód ciężarowy STAR 200 wywrotka

Rok produkcji: 1989

Nr VIN: 41111549

Nr rejestracyjny: NEB V473

Wskazanie drogomierza: 44199 km

Dopuszczalna masa całkowita/ładowność: 10800 kg / 6150 kg

Kabina: krótka

Liczba osi: 2

Rodzaj napędu: 4x2

Skrzynia biegów: manualna

Zawieszenie osi przedniej/tylnej: resory/resory

Rozstaw osi: 3000 mm

Pojemność silnika: 6842 ccm

Moc silnika: 110 kW (150 KM)

Liczba cylindrów/układ cylindrów: 6/rzędowy

Ogumienie: KAMA 8.25 R20 125/122 zużycie 50%

Karta pojazdu: nie wydano

Zabudowa nadwozia: samochód ciężarowy - wywrotka.

Pojazd nie posiada tachografu.

Pojazd posiada aktualne badania techniczne (do 11.03.2023 r.), ubezpieczenie OC do 16.11.2023 r.

 

III. WYMAGANIA OFERTY

 • Podanie danych oferenta (imię i nazwisko lub nazwa, adres korespondencyjny, NIP, REGON)
 • Podanie ceny netto, ceny brutto i kwoty podatku VAT oraz złożenie oświadczeń zgodnie z formularzem ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia. Ceny należy podać w złotych polskich (PLN).
 • Oferta musi być sporządzona w języku polskim.
 • Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
 • Sprzedający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

 

IV. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT

 • Oferty należy składać do dnia 07.02.2023 r. do godziny 12:00 w siedzibie Sprzedającego w sekretariacie: ul. Wojska Polskiego 35c 14-400 Pasłęk, I piętro.
 • Składający ofertę może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać swoją ofertę. Zmiana, jak również wycofanie oferty, wymagają zachowania formy pisemnej.
 • Dopuszcza się możliwość przesłania oferty pocztą na adres: PUW-K w Pasłęku -jednostka operatorska– Sp. z o.o. , ul. Wojska polskiego35 c, 14-400 Pasłęk oraz przesłanie oferty drogą elektroniczną na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Oferty zostaną otwarte dnia: 07.02.2023 r. o godz. 12:30 w siedzibie Sprzedającego: ul. Wojska Polskiego 35 C, 14-400 Pasłęk (pomieszczenie działu technicznego).
 • Oferty, które wpłyną po terminie składania ofert określonym w pkt. 1) nie zostaną uwzględnione.

 

V. KRYTERIA OCENY OFERT

Kryteria oceny ofert: 100% cena.

 

VI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

Sprzedający nie wymaga wniesienia wadium.

 

VII. OSOBY DO KONTAKTU

Krzysztof Łabuński – kierownik Działu eksploatacji sieci i urządzeń wod.-kan. P.U.W.-K w Pasłęku
tel. 509-448-124 (kontakt w godzinach pracy Sprzedającego tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-15:00), mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

VIII. POZOSTAŁE INFORMACJE

 • Pojazd będący przedmiotem sprzedaży można oglądać po wcześniejszym ustaleniu terminu w siedzibie Sprzedającego.
 • Kupujący po przekazaniu pojazdu będącego przedmiotem umowy niezwłocznie usunie oznaczenia Sprzedającego.

 

IX. ZAŁĄCZNIKI

 1. Załącznik nr 1 – formularz ofertowy,
 2. Załącznik nr 2 – wzór umowy,
 3. Załącznik nr 3 – zdjęcia pojazdu.

 

INFORMACJA Z OTWARCIA