Przedsiębiorstwo Usług Wodno - Kanalizacyjnych w Pasłęku - jednostka operatorska - Sp. z o.o. informuje, że
powzięło informację o wystąpieniu w próbie wody pobranej w msc. Zielonka Pasłęcka bakterii z grupy coli. (nie są to chorobotwórcze bakterie Escherichia coli).
 
W związku z powyższym na mocy decyzji wydanej przez Powiatową Stację Sanitarno - Epidemiologiczną w Elblągu, woda z wodociągu sieciowego Surowe tj. w miejscowościach: Surowe, Sałkowice, Nowy Cieszyn, Rogajny, Leżnica, Gryżyna, Majki, Kielminek, Zielonka Pasłęcka, Marzewo, Wakarowo, Kronin, Zielno, Tulno, Kwitajny, jest zdatna do spożycia wyłącznie po przegotowaniu.  
 
Przedsiębiorstwo niezwłocznie powzięło działania naprawcze zmierzające do poprawienia zaistniałej sytuacji. 
 
O wszelkich zmianach w przedmiotowej sprawie będziemy informowali Odbiorców w kolejnych komunikatach.
 
P.U.W.-K. w Pasłęku -jednostka operatorska- Sp. z o.o.