Przedsiebiorstwo Usług Wodno-Kanalizacyjnych w Pasłęku -jednostka operatorska- Sp. z o.o. zaprasza do zapoznania sie z treścią ogłoszenia o sprzedaży pojazdu Jelcz P 422K z fabrycznie zamontowaną zabudową SCK-3 WUKO.

Szczegóły poniżej.

 I. SPRZEDAJĄCY

Przedsiębiorstwo Usług Wodno-Kanalizacyjnych w Pasłęku
–jednostka operatorska– Sp. z o.o.

ul. Wojska Polskiego 35 C

14-400 Pasłęk

(zwane dalej „Sprzedającym”)

tel./fax 55-249-40-62, 55-649-40-63

REGON 170961101

NIP 578-27-46-620

Godziny pracy: 7:00-15:00 od poniedziałku do piątku

Adres strony internetowej: www.puwk.pl

 

II. OPIS PRZEDMIOTU SPRZEDAŻY

Przedmiotem sprzedaży jest samochód ciężarowy-specjalistyczny JELCZ P 422K

Rok produkcji: 1993

Nr VIN: SUJP422BFP0000096

Nr rejestracyjny: NEB T944

Wskazanie drogomierza: 194852 km

Dopuszczalna masa całkowita/ładowność: 16000 kg / 8000 kg

Kabina: krótka, 3 osobowa

Liczba osi: 2

Rodzaj napędu: 4x2

Skrzynia biegów: manualna

Zawieszenie osi przedniej/tylnej: resory/resory

Pojemność silnika: 11100 ccm

Liczba cylindrów/układ cylindrów: 6/rzędowy

Ogumienie: przód – Matador 11.00 R20 150/146K DR I TL zużycie 50%; tył LZ, LW, PZ i PW – BELSHINA 11.00-20 zużycie 50%

Karta pojazdu: nie wydano

Zabudowa nadwozia: fabrycznie zamontowane nadwozie specjalne SCK-3 WUKO do czyszczenia kanalizacji; Dwukomorowy zbiornik o objętości 6000 dm3 z podziałem na: komorę wody czystej 3000 dm3;, komorę osadu i wody brudnej 3000 dm3; pompa wodna o ciśnieniu mini9malnym 16MPa; wysięgnik teleskopowy wysuwany i podnoszony hydraulicznie; długość węża wciągarki dużej: 120 m (ø25mm); długość węża wciągarki małej: 60 m (ø13mm); maksymalna głębokość ssania – 6,0 m od poziomu jezdni; obsługa – 2 osoby w tym kierowca.

Cena wywoławcza przedmiotu sprzedaży: 24.300,00 zł brutto (w tym podatek VAT 23% 4.543,90 zł)

Pojazd sprawny technicznie i kompletny, brak aktualnych badań technicznych.

 

III. WYMAGANIA OFERTY

 • Podanie danych oferenta, ceny netto, brutto i kwoty podatku VAT oraz złożenie oświadczeń zgodnie z formularzem ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
 • Oferta musi być sporządzona w języku polskim.
 • Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
 • Sprzedający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

 

IV. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT

 • Oferty należy składać do dnia 08.08.2022 r. do godziny 12:00 w siedzibie Sprzedającego w sekretariacie: ul. Wojska Polskiego 35c 14-400 Pasłęk, I piętro.
 • Składający ofertę może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać swoją ofertę. Zmiana, jak również wycofanie oferty, wymagają zachowania formy pisemnej.
 • Dopuszcza się możliwość przesłania oferty pocztą na adres: PUW-K w Pasłęku -jednostka operatorska– Sp. z o.o. , ul. Wojska polskiego35 c, 14-400 Pasłęk oraz przesłanie oferty drogą elektroniczną na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Oferty zostaną otwarte dnia: 08.08.2022 r. o godz. 13:00 w siedzibie Sprzedającego: ul. Wojska Polskiego 35 C, 14-400 Pasłęk (pomieszczenie działu technicznego).
 • Decydujące znaczenie ma moment wpływu oferty do Sprzedającego. Oferty, które wpłyną po terminie składania ofert określonym w pkt. 1) nie zostaną uwzględnione.

 

V. KRYTERIA OCENY OFERT

Kryteria oceny ofert: 100% cena.

 

VI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

Sprzedający nie wymaga wniesienia wadium.

 

VII. OSOBY DO KONTAKTU

Krzysztof Łabuński – kierownik Działu eksploatacji sieci i urządzeń wod.-kan. P.U.W.-K w Pasłęku
tel. 509-448-124 (kontakt w godzinach pracy Sprzedającego tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-15:00), mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

VIII. POZOSTAŁE INFORMACJE

 • Pojazd będący przedmiotem sprzedaży można oglądać po wcześniejszym ustaleniu terminu w siedzibie Sprzedającego.
 • Kupujący po przekazaniu pojazdu będącego przedmiotem umowy niezwłocznie usunie oznaczenia Sprzedającego.

 

IX. ZAŁĄCZNIKI

Ogłoszenie o sprzedaży

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy (wersja do edycji)

Załącznik nr 2 – wzór umowy

Załączniki nr 3-11 – zdjęcia pojazdu

 

JELCZ P 422K SCK-3 WUKO

 

JELCZ P 422K SCK-3 WUKO

 

JELCZ P 422K SCK-3 WUKO

 

JELCZ P 422K SCK-3 WUKO

 

JELCZ P 422K SCK-3 WUKO

 

JELCZ P 422K SCK-3 WUKO

 

JELCZ P 422K SCK-3 WUKO

 

 

JELCZ P 422K SCK-3 WUKO

 

JELCZ P 422K SCK-3 WUKO