Przedsiębiorstwo Usług Wodno-Kanalizacyjnych w Pasłęku -jednostka operatorska- Sp. z o.o. zaprasza do złożenia ofert na wykonanie analiz ryzyka, o których mowa w art. 133 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 2233 ze zm.)  dla czterech ujęć wody zlokalizowanych na terenie miasta i gminy Pasłęk.

 

 1. Zamawiający

Przedsiębiorstwo Usług Wodno-Kanalizacyjnych w Pasłęku
-jednostka operatorska- Sp. z o.o.
ul. Wojska Polskiego 35c, 14-400 Pasłęk
NIP 578-27-46-620, REGON 170961101
Tel. 55-649-40-62, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 1. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu analiz ryzyka, o których mowa w art. 133 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 2233 ze zm.)  dla czterech ujęć wody zlokalizowanych na terenie miasta i gminy Pasłęk:

 • Stacja Uzdatniania Wody w msc. Pasłęk (studnia nr 2 o gł. 151,0 m; studnia nr 3 o gł. 146,0 m; studnia nr 4 o gł. 140,0 m; studnia nr 5 o gł. 155,0 m),
 • Stacja Uzdatniania Wody w msc. Surowe (studnia nr 4 o gł. 176,8 m; studnia nr 5 o gł. 181,5 m),
 • Stacja Uzdatniania Wody w msc. Anglity (studnia nr 1 o gł. 69,0 m; studnia nr 2 o gł. 66,0 m),
 • Stacja Uzdatniania Wody w msc. Krasin (studnia nr 1 o gł. 81,0 m; studnia nr 2 o gł. 99,0 m).

Wykonane opracowanie obejmować musi co najmniej:

 1. podstawy prawne opracowania
 2. opis wykorzystanych materiałów,
 3. charakterystykę analizowanego ujęcia wody
 4. charakterystykę hydrogeologiczną analizowanego ujęcia,
 5. analizę potencjalnych źródeł zagrożeń i możliwych zdarzeń awaryjnych,
 6. wyniki przeprowadzonej analizy i wnioski.

 

 1. Termin wykonania przedmiotu zamówienia

Całość przedmiotu zamówienia należy wykonać najpóźniej do 30 listopada 2022 r.

 

 1. Wymagania oferty
  • podanie danych firmy (nazwa, adres, telefon kontaktowy, numer NIP lub REGON),
  • wskazanie oferowanego zakresu usługi/opracowania,
  • podanie ceny netto i brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia,
  • podanie terminu wykonania przedmiotu zamówienia,
  • podanie danych osoby sporządzającej ofertę lub osoby do kontaktu (imię, nazwisko, nr telefonu i/lub adres e-mail).

 

 1. Termin i miejsce złożenia oferty

Oferty należy przesłać do dnia 6 maja 2022 r. do godziny 12:00, na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. . Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

 

 1. Kryteria wyboru oferty

Najniższa cena: 100 %

 

 1. Osoba do kontaktu

Paweł Klimczak – inspektor ds. technicznych w Dziale eksploatacji sieci u rządzeń wod.-kan. P.U.W.-K. w Pasłęku -jednostka operatorska- Sp. z o.o., tel kom. 539-078-505, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 1. Ważne informacje
  • Zamówienie o szacunkowej wartości nie przekraczającej 130.000,00 zł netto.
  • Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 19 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.) do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów przedmiotowej ustawy.
  • Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach ww. ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Treść zaproszenia do składania ofert można również pobrać tutaj jako plik w formacie PDF.