Poniżej znajdą Państwo komunikaty Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Elblągu o stwierdzeniu przydatności wody do spożycia.

Komunikat z dnia 11.01.2023 r. dotyczący wody z wodociągu sieciowego Pasłęk-Krasin

Komunikat z dnia 10.01.2024 r. dotyczący wody z wodociągu sieciowego Anglity

Komunikat z dnia 10.01.2024 r. dotyczący wody z wodociągu sieciowego Surowe

Zapraszamy do zapoznania się z treścią komunikatów.

Pliki w formacie PDF.