Zgodnie z decyzją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitanego dla Miasta i Powiatu Elbląg (znak HK.903.236.2023.IZ.13) z dnia 14.07.2023 woda w wodociągu sieciowym Surowe została przywrócona do stanu przydatnego do spożycia. W załączeniu komunikat dla mieszkańców.

sUROWE