OGŁOSZENIE

Przedsiębiorstwo Usług Wodno - Kanalizacyjnych w Pasłęku - jednostka operatorska - Sp. z o.o. informuje mieszkańców następujących miejscowości: Surowe, Rogajny, Gryżyna, Majki, Kielminek, Zielonka Pasłęcka, Nowy Cieszyn, Rzędy, Sałkowice, Kronin, Tulno, Kwitajny, Leżnica, Marzewo, Wakarowo oraz  Zielno, że w wodociągu sieciowym wykryte zostały bakterie gr. colli.

W związku z powyższym woda pochodząca z wodociągu sieciowego Surowe, w ww. miejscowościach nie jest zdatna do spożycia. Wodę można używać do celów gospodarczych tj. mycia pomieszczeń, spłukiwania toalet.

Woda przeznaczoną do spożycia będzie dostarczana w beczkowozach wg. załączonego harmonogramu.

Pasłęk  07.07.2023 r.                                         Dyrekcja PUW-K

Harmonogram dostaw wody

Samochód nr 1:

Kronin – godz. 9:00/17:00

Wójtowizna – godz. 9:30/ 17:30

Marzewo – godz. 10:00/18:00

Wakarowo – godz. 10:30/18:30

Tulno – godz. 11:00/19:00

 Samochód nr 2:

Kielminek – godz. 9:00/17:00

Majki – godz. 9:30/17:30

Gryżyna  – godz. 10:00/18:00

Skolimowo – godz.10:30/18:30

Rzędy – godz. 11:00/19:00

Samochód nr 3:

Rogajny+kol. Rogajny – godz. 9:00/17:00

Leżnica– godz. 9:30/17:30

Zielno – godz. 10:00/18:00

Kwitajny – godz.11:30/18:30

Sałkowice – godz. 12:00/19:00

Nowy Cieszyn – godz. 12:30/19:30

 Zielonka Pasłęcka – stacjonarna beczka

w centrum wsi k. Kościoła

Podane godziny są godzinami orientacyjnymi, które mogą ulec zmianie. Samochód z wodą będzie stawał w centrum każdej z miejscowości uprzednio oznajmiając swój przyjazd klaksonem. Mieszkańcy proszeni są o podchodzenie ze swoimi pojemnikami na wodę. Woda z beczkowozów zdatna jest do picia po przegotowaniu.