Przedsiebiorstwo Usług Wodno-Kanalizacyjnych w Pasłęku -jednostka operatorska- Sp. z o.o. zaprasza do zapoznania sie z treścią ogłoszenia o sprzedaży pojazdu ciężarowego STAR 1142.

Szczegóły poniżej.

 
 

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Przedmiotowe postępowanie nie jest prowadzone na podstawie przepisów ustawy z dnia 19 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.).

 

I. SPRZEDAJĄCY

Przedsiębiorstwo Usług Wodno-Kanalizacyjnych w Pasłęku
–jednostka operatorska– Sp. z o.o.

ul. Wojska Polskiego 35 C, 14-400 Pasłęk

(zwane dalej „Sprzedającym”)

tel./fax 55-249-40-62, 55-649-40-63

REGON 170961101

NIP 578-27-46-620

Godziny pracy: 7:00-15:00 od poniedziałku do piątku

Adres strony internetowej: www.puwk.pl

Adres BIP: https://puwk.bip.gov.pl/

 

II. OPIS PRZEDMIOTU SPRZEDAŻY

Przedmiotem sprzedaży jest samochód ciężarowy STAR 1142

Rok produkcji: 1996

Nr VIN: SUS1142CET0012265

Nr rejestracyjny: NEB 01639

Wskazanie drogomierza: 80333 km

Dopuszczalna masa całkowita/ładowność: 12000 kg / 4390 kg

Kabina: krótka (odchylana)

Liczba osi: 2

Rodzaj napędu: 4x2

Skrzynia biegów: manualna

Zawieszenie osi przedniej/tylnej: resory/resory

Rozstaw osi: 3900 mm

Pojemność silnika: 6842 ccm

Moc silnika: 110 kW (150 KM)

Liczba cylindrów/układ cylindrów: 6/rzędowy

Ogumienie: PL: KAMA 9.00 R20 zużycie 50%; PP: KAMA 9.00 R20 zużycie 50%; TLZ: DEPROSHINA 9.00 R20 zużycie 50%; TLW: DEPROSHINA 9.00 R20 zużycie 50%; TPZ: DEPROSHINA 9.00 R20 zużycie 50%; TPW: DEPROSHINA 9.00 R20 zużycie 50%.

Karta pojazdu: nie wydano

Zabudowa nadwozia: samochód ciężarowy z beczką asenizacyjną.

Tachograf: na tarczki, z legalizacją

Pojazd posiada aktualne badania techniczne i ubezpieczenie OC.

 

III. WYMAGANIA OFERTY

 • Podanie danych oferenta (imię i nazwisko lub nazwa, adres korespondencyjny, NIP, REGON)
 • Podanie ceny netto, ceny brutto i kwoty podatku VAT oraz złożenie oświadczeń zgodnie z formularzem ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia. Ceny należy podać w złotych polskich (PLN).
 • Oferta musi być sporządzona w języku polskim.
 • Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
 • Sprzedający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

 

IV. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT

 • Oferty, które wpłyną po terminie składania ofert określonym w pkt. 1) nie zostaną uwzględnione.
 • Oferty zostaną otwarte dnia: 30.05.2023 r. o godz. 12:30 w siedzibie Sprzedającego: ul. Wojska Polskiego 35 C, 14-400 Pasłęk (pomieszczenie działu technicznego).
 • Dopuszcza się możliwość przesłania oferty pocztą na adres: PUW-K w Pasłęku -jednostka operatorska– Sp. z o.o. , ul. Wojska polskiego35 c, 14-400 Pasłęk lub przesłanie oferty drogą elektroniczną na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Składający ofertę może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać swoją ofertę. Zmiana, jak również wycofanie oferty, wymagają zachowania formy pisemnej.
 • Oferty należy składać do dnia 30.05.2023 r. do godziny 12:00 w siedzibie Sprzedającego w sekretariacie: ul. Wojska Polskiego 35c 14-400 Pasłęk, I piętro.

 

V. KRYTERIA OCENY OFERT

Kryteria oceny ofert: 100% cena.

 

VI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

Sprzedający nie wymaga wniesienia wadium.

 

VII. OSOBY DO KONTAKTU

Paweł Klimczak – inspektor ds. technicznych w Dziale eksploatacji sieci i urządzeń wod.-kan. P.U.W.-K w Pasłęku - tel. 539-078-505 (kontakt w godzinach pracy Sprzedającego tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-15:00), mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

VIII. POZOSTAŁE INFORMACJE

 • Pojazd będący przedmiotem sprzedaży można oglądać po wcześniejszym ustaleniu terminu w siedzibie Sprzedającego.
 • Kupujący po przekazaniu pojazdu będącego przedmiotem umowy niezwłocznie usunie oznaczenia Sprzedającego.

 

ZAŁĄCZNIKI

20230523 104156

20230523 104208

20230523 104220

20230523 104249

20230523 104249

20230523 104341

20230523 104400

20230523 104409

 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT