Poniżej znajdą Państwo zapytanie ofertowe, którego przedmiotem jest odbiór, transport i zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych o kodzie 19 08 05 powstałych na terenie Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Pasłęku.

Pliki w formacie PDF.

Zapraszamy do zapoznania sie z treścią i złożenia oferty.

Zapytanie ofertowe
Opis warunków zamówienia
Projekt umowy
Badania osadów ściekowych
Formularz ofertowy

Niniejsze zapytanie ofertowe jest również dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej Przedsiębiorstwa pod adresem:
https://puwk.bip.gov.pl/zamowienia/odbior-transport-i-zagospodarowanie-osadow.html

Informacja z otwarcia ofert przeprowadzonego w dniu 25.06.2024 r.