Dział Zbytu świadczy usługi dla klientów indywidualnych i podmiotów gospodarczych w zakresie :

  • Zawierania i rozwiązywania umów na dostawę wody i odbioru ścieków,
  • Wystawianie rachunków za zużytą wodę i odprowadzanie ścieków,
  • Windykacji należności.