Aktualne:

Odbiór osadów w 2024 roku

 

Zakończone:

Wykonanie wariantowej koncepcji modernizacji oczyszczalni ścieków w Pasłęku wraz z przepompownią główną

Analizy ryzyka

Budowa kanalizacji sanitarnej Zielonka Pasłęcka - Kielminek w Gminie Pasłęk

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2021 rok