Przedsiębiorstwem zarządza:

- Zgromadzenie Wspólników

- Rada Nadzorcza

- Zarząd Spółki - jednoosobowo Dyrektor Zarządu