- Przyjmowanie nieczystości z systemu kanalizacji sanitarnej.

- Przyjmowanie nieczystości ciekłych (zawartość szamb) z terenu Miasta i Gminy Pasłęk przewożonych przez firmy mające odpowiednie zezwolenia.