Ważniejsze inwestycje zrealizowane przez Przedsiębiorstwo na przestrzeni ostatnich lat:

 

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej Krosno - Nowe Kusy
Zakres robót: sieć kanalizacji sanitarnej PVC ø200 mm dł. 1881,23 m, sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej PE ø90 mm dł. 440,76 m, sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej ø125 mm dł.2.288,26 m, sieć wodociagowa PE ø110 mm, 4 strefowe przepompownie ścieków.
Wartość robót: 540.000,00 zł netto
Okres realizacji: 05.11.2018 r. - 30.08.2019 r.

 

Budowa sieci wodociagowej Zielonka Pasłęcka - Kol. Nowa Wieś
Zakres robót: sieć wodociagowa PE ø110 mm o dł. 2.890,0 m
Wartość robót: 381.300,00 zł
Okres realizacji: 05.03.2019 r. - 31.07.2019 r.

 

Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociagowej w ul. Heweliusza i ul. Spółdzielczej w Pasłęku
Zakres robót: sieć wodociagowa PE ø90-160 mm o dł. 233,0 m, kanalizacja sanitarna grawitacyjna PVC ø200 mm o dł. 231 m
Wartość robót: 189.789,00 zł
Okres realizacji: 23.10.2018 r. - 05.04.2019 r.

 

Rozbudowa sieci wodociagowej Kol. Łukszty
Zakres robót: sieć wodociagowa PE ø110 mm o dł. 426,27 mm, odgałęzienie wodociagowe PE ø32 mm o dł. 2,56 mm
Wartość robót: 80.604,90 zł netto
Okres realizacji: 2018 r.

 

Budowa wewnętrznej instalacji wodociagowej ROD Konwalia w Pasłęku
Zakres robót: instalacja wodociagowa PE ø90 o dł. 430,0 m, instalacja wodociagowa PE ø50 o dł. 2.423 m
Okres realizacji: 16.04.2018 r. - 28.06.2018 r.

 

Budowa połączenia sieci wodociągowej Jelonki-Budki z hydrofornią w Jelonkach, gm. Rychliki
Zakres robót: sieć wodociagowa PE ø110 mm o długości 1513,0 mb, odgałęzienie wodociągowe PE ø32 mm o dł. 8,0 m zakończone studnią wodomierzową.
Okres realizacji:30.08.2017 r. - 20.10.2017 r.

 

Budowa sieci wodociagowej Drulity-Sokoły-Dargowo-Awajki
Zakres robót: sieć wodociagowa ø90-160 mm o łacznej dł. 12.335 m, podejścia do granicy działek ø40-50 mm o łącznej dł. 786,68 m
Wartość robót: 1.193.100,00 zł
Okres realizacji:30.05.2016 r. - 30.06.2017 r.

 

Rozbudowa sieci wodociągowej Kol. Marianka
Zakres robót: sieć wodociągowa PE ø110 mm o dł. 634,4 m
Wartość robót: 47.232,00 zł netto
Okres realizacji:10.2015 r. - 11.2015 r.

 

Budowa sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej Pasłęk - Pólko
Zakres robót: sieć wodociagowa PE ø160 mm o dł. 853,0 m, sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVC ø160-200 mm o dł. 411,0 m, sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej PE ø110 mm o dł. 1.252,0 m, strefowa przepompownia ścieków.
Wartość robót: 405.900,00 zł
Okres realizacji:04.2014 r. - 06.2014 r.

 

Roboty zabezpieczające teren budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej Pasłęk - Pólko
Zakres robót: sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej PE ø110 mm o dł. 540,0 m
Wartość robót: 68.772,91 zł
Okres realizacji: 18.12.2013 r. - 26.02.2014 r.

 

Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kwitajny z podłączeniem sieci wodociągowej w miejscowości Kronin
Zakres robót: sieć wodociagowa ø110 i 90 o łącznej długości 5.116,5 mb, przyłącza wodociagowe o dł. 1.209,5 m
Okres realizacji: 06.2012 r. - 11.2012 r.