Inwestycje w trakcie realizacji:

Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe - budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i burzowej w ulicach Wąwozowa, Wspólna, Dolinka i Piękna
Zakres robót: budowa sieci wodociągowej z rur PE Ø110 mm o długości 1106,8 m, sieci kanalizacji sanitarnej z rur PVC Ø200 mm o długości 903,8 m, sieci kanalizacji deszczowej z rur PVC Ø 315- 400 mm o długości 965,5 m
Wartość robót: 1.610.900,00 zł
Okres realizacji: 26.08.2021 r. - 30.08.2022 r.

 

Ważniejsze inwestycje zrealizowane przez Przedsiębiorstwo na przestrzeni ostatnich lat:

Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe - budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i burzowej od ul. Heweliusza do ul. Polna
Zakres robót: budowa sieci wodociągowej z rur PE Ø90- 160 mm o długości 815,0 m, sieci kanalizacji sanitarnej z rur PVC Ø200 mm o długości 786,0 m, sieci kanalizacji deszczowej z rur PVC Ø 315- 500 mm o długości 768,0 m
Wartość robót: 1.138.000,00 zł
Okres realizacji: 25.06.2021 r. - 30.11.2021 r.

 

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej tłocznej Krupin – Protowo
Zakres robót: budowa sieci wodociągowej z rur PE Ø110 mm o długości 1.100,0 m i kanalizacji sanitarnej tłocznej z rur PE Ø110 mm o długości 1.000,0 m
Wartość umowy: 285.000,00 zł brutto
Termin realizacji: 15.10.2021 r.

 

Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Westerplatte (odciążenie sieci miejskiej)
Zakres robót: kolektor sanitarny tłoczny PE ø160 mm o dł. 639,0 m, kolektor sanitarny grawitacyjny PVC ø200 mm o dł. 6,6 m, remont przepompowni ścieków na dz. nr 4/11
Wartość robót: 429.000,00 zł
Okres realizacji: 04.09.2020 r. - 30.11.2020 r.

 

Budowa sieci wodociagowej DN90 PE oraz sieci kanalizacji sanitarnej DN200 PVC z lokalizacją na działkach nr 144/6, 144/7, 116 i 119/6 w msc. Krosno
Zakres robót: sieć wodociagowa PE ø90 mm o dł. 380,0 m, kolektor sanitarny grawitacyjny PVC ø200 mm o dł. 500,0 m
Wartość robót: 26.400,00 zł (bez materiału)
Okres realizacji: 06.2020 r. - 09.2020 r.

 

Wymiana sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Dymnik
Zakres robót: kolektor sanitarny grawitacyjny PVC ø200 mm o dł. 71,0 m
Wartość robót: 50.500,00 zł
Okres realizacji: 08.04.2020 r. - 21.05.2020 r.

 

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej Krosno - Nowe Kusy
Zakres robót: sieć kanalizacji sanitarnej PVC ø200 mm dł. 1881,23 m, sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej PE ø90 mm dł. 440,76 m, sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej ø125 mm dł.2.288,26 m, sieć wodociagowa PE ø110 mm, 4 strefowe przepompownie ścieków.
Wartość robót: 540.000,00 zł netto
Okres realizacji: 05.11.2018 r. - 30.08.2019 r.

 

Budowa sieci wodociagowej Zielonka Pasłęcka - Kol. Nowa Wieś
Zakres robót: sieć wodociagowa PE ø110 mm o dł. 2.890,0 m
Wartość robót: 381.300,00 zł
Okres realizacji: 05.03.2019 r. - 31.07.2019 r.

 

Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociagowej w ul. Heweliusza i ul. Spółdzielczej w Pasłęku
Zakres robót: sieć wodociagowa PE ø90-160 mm o dł. 233,0 m, kanalizacja sanitarna grawitacyjna PVC ø200 mm o dł. 231 m
Wartość robót: 189.789,00 zł
Okres realizacji: 23.10.2018 r. - 05.04.2019 r.

 

Rozbudowa sieci wodociagowej Kol. Łukszty
Zakres robót: sieć wodociagowa PE ø110 mm o dł. 426,27 mm, odgałęzienie wodociagowe PE ø32 mm o dł. 2,56 mm
Wartość robót: 80.604,90 zł netto
Okres realizacji: 2018 r.

 

Budowa wewnętrznej instalacji wodociagowej ROD Konwalia w Pasłęku
Zakres robót: instalacja wodociagowa PE ø90 o dł. 430,0 m, instalacja wodociagowa PE ø50 o dł. 2.423 m
Okres realizacji: 16.04.2018 r. - 28.06.2018 r.

 

Budowa połączenia sieci wodociągowej Jelonki-Budki z hydrofornią w Jelonkach, gm. Rychliki
Zakres robót: sieć wodociagowa PE ø110 mm o długości 1513,0 mb, odgałęzienie wodociągowe PE ø32 mm o dł. 8,0 m zakończone studnią wodomierzową.
Okres realizacji: 30.08.2017 r. - 20.10.2017 r.

 

Budowa sieci wodociagowej Drulity-Sokoły-Dargowo-Awajki
Zakres robót: sieć wodociagowa ø90-160 mm o łacznej dł. 12.335 m, podejścia do granicy działek ø40-50 mm o łącznej dł. 786,68 m
Wartość robót: 1.193.100,00 zł
Okres realizacji: 30.05.2016 r. - 30.06.2017 r.

 

Rozbudowa sieci wodociągowej Kol. Marianka
Zakres robót: sieć wodociągowa PE ø110 mm o dł. 634,4 m
Wartość robót: 47.232,00 zł netto
Okres realizacji: 10.2015 r. - 11.2015 r.

 

Budowa sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej Pasłęk - Pólko
Zakres robót: sieć wodociagowa PE ø160 mm o dł. 853,0 m, sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVC ø160-200 mm o dł. 411,0 m, sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej PE ø110 mm o dł. 1.252,0 m, strefowa przepompownia ścieków.
Wartość robót: 405.900,00 zł
Okres realizacji: 04.2014 r. - 06.2014 r.

 

Roboty zabezpieczające teren budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej Pasłęk - Pólko
Zakres robót: sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej PE ø110 mm o dł. 540,0 m
Wartość robót: 68.772,91 zł
Okres realizacji: 18.12.2013 r. - 26.02.2014 r.

 

Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kwitajny z podłączeniem sieci wodociągowej w miejscowości Kronin
Zakres robót: sieć wodociagowa ø110 i 90 o łącznej długości 5.116,5 mb, przyłącza wodociagowe o dł. 1.209,5 m
Okres realizacji: 06.2012 r. - 11.2012 r.