Inwestycje w trakcie realizacji:

Przebudowa sieci wodociagowej w ul. Chopina i Paderewskiego
Zakres robót: budowa sieci wodociągowej z rur PE ø125 mm o dł. 395 m, PE ø90 mm o dł. 35 m oraz odgałęzienia do granic działek z rur PE ø32mm o łącznej długości 190 m.
Wartość robót: 338.000,00 zł brutto
Okres realizacji: 17.04.2024 r. - 30.06.2024 r.
Inwestor: Gmina Pasłęk

 

Ważniejsze inwestycje zrealizowane przez Przedsiębiorstwo na przestrzeni ostatnich lat:

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Drulity, gmina Pasłęk
Zakres robót: budowa kolektora sanitarnego z rur PVC ø160-200 mm o dł. 413,0 m oraz z rur PP ø200 mm o dł. 59,0 m, budowa rurociągu kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej z rur PR RC ø50-90 mm, budowa 2 przepompowni ścieków
Wartość robót: 795.000,00 zł brutto
Okres realizacji: 30.05.2023 r. - 30.11.2023 r.
Inwestor: Gmina Pasłęk

 

Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i burzowej od ul. Partyzantów do ul. Cichej - dz. nr 46/11
Zakres robót: budowa sieci wodociągowej z rur PE ø160 mm o dł. 221 m, budowa sieci kanalizacji sanitarnej z rur PVC ø200 mm o dł. 278,0, budowa sieci kanalizacji deszczowej z rur PVC ø400 mm o dł. 232,0 m
Wartość robót: 707.000,00 zł brutto
Okres realizacji: 20.04.2023 r. - 18.08.2023 r.
Inwestor: Gmina Pasłęk

 

Budowa kanalizacji sanitarnej Zielonka Pasłęcka - Kielminek w Gminie Pasłęk
Zakres robót: wykonanie 1608 m kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej metodą wykopu otwartego, 1562 m rurociągu kanalizacyjnego tłocznego metodą przewiertu sterowanego oraz 4 strefowych przepompowni ścieków.
Wartość robót: 3.556.303,11 zł brutto
Okres realizacji: 31.01.2022 r. - 30.11.2022 r.
Wykonawca: Przedsiębiorstwo Usługowe „JANBAR” s.c. Waldemar Baran, Mirosław Jankowski z Lidzbarka Warmińskiego
Dofinansowanie: na realizację przedmiotowej inwestycji Spółka uzyskała dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Dofinansowanie stanowi 63,63% kosztów kwalifikowalnych inwestycji, tj. kosztów netto wykonania robót budowlanych i wyniesie 1.839.736 zł.

logo prow

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe - budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i burzowej w ulicach Wąwozowa, Wspólna, Dolinka i Piękna
Zakres robót: budowa sieci wodociągowej z rur PE Ø110 mm o długości 1106,8 m, sieci kanalizacji sanitarnej z rur PVC Ø200 mm o długości 903,8 m, sieci kanalizacji deszczowej z rur PVC Ø 315- 400 mm o długości 965,5 m
Wartość robót: 1.610.900,00 zł brutto
Okres realizacji: 26.08.2021 r. - 30.08.2022 r.
Inwestor: Gmina Pasłęk

 

Kompleksowa rozbudowa sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej tłocznej do dz. 47/15 w msc. Pólko
Zakres robót: budowa odcinka sieci wodociagowej z rur PE Ø160 mm o długości 355,0 m oraz odcinka sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej z rur PE Ø90 mm o długości 228,0 m
Wartość umowy: 95.000,00 zł netto
Okres realizacji: 26.10-20.12.2021 r.
Inwestor: KRAM S.A.

 

Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe - budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i burzowej od ul. Heweliusza do ul. Polna
Zakres robót: budowa sieci wodociągowej z rur PE Ø90- 160 mm o długości 815,0 m, sieci kanalizacji sanitarnej z rur PVC Ø200 mm o długości 786,0 m, sieci kanalizacji deszczowej z rur PVC Ø 315- 500 mm o długości 768,0 m
Wartość robót: 1.138.000,00 zł brutto
Okres realizacji: 25.06.2021 r. - 30.11.2021 r.
Inwestor: Gmina Pasłęk

 

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej tłocznej Krupin – Protowo
Zakres robót: budowa sieci wodociągowej z rur PE Ø110 mm o długości 1.100,0 m i kanalizacji sanitarnej tłocznej z rur PE Ø110 mm o długości 1.000,0 m
Wartość umowy: 285.000,00 zł brutto
Termin realizacji: 15.10.2021 r.
Inwestor: Gmina Rychliki

 

Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Westerplatte (odciążenie sieci miejskiej)
Zakres robót: kolektor sanitarny tłoczny PE ø160 mm o dł. 639,0 m, kolektor sanitarny grawitacyjny PVC ø200 mm o dł. 6,6 m, remont przepompowni ścieków na dz. nr 4/11
Wartość robót: 429.000,00 zł
Okres realizacji: 04.09.2020 r. - 30.11.2020 r.
Inwestor: Gmina Pasłęk

 

Budowa sieci wodociagowej DN90 PE oraz sieci kanalizacji sanitarnej DN200 PVC z lokalizacją na działkach nr 144/6, 144/7, 116 i 119/6 w msc. Krosno
Zakres robót: sieć wodociagowa PE ø90 mm o dł. 380,0 m, kolektor sanitarny grawitacyjny PVC ø200 mm o dł. 500,0 m
Wartość robót: 26.400,00 zł (bez materiału)
Okres realizacji: 06.2020 r. - 09.2020 r.

 

Wymiana sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Dymnik
Zakres robót: kolektor sanitarny grawitacyjny PVC ø200 mm o dł. 71,0 m
Wartość robót: 50.500,00 zł
Okres realizacji: 08.04.2020 r. - 21.05.2020 r.
Inwestor: Gmina Rychliki

 

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej Krosno - Nowe Kusy
Zakres robót: sieć kanalizacji sanitarnej PVC ø200 mm dł. 1881,23 m, sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej PE ø90 mm dł. 440,76 m, sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej ø125 mm dł.2.288,26 m, sieć wodociagowa PE ø110 mm, 4 strefowe przepompownie ścieków.
Wartość robót: 540.000,00 zł netto
Okres realizacji: 05.11.2018 r. - 30.08.2019 r.

 

Budowa sieci wodociagowej Zielonka Pasłęcka - Kol. Nowa Wieś
Zakres robót: sieć wodociagowa PE ø110 mm o dł. 2.890,0 m
Wartość robót: 381.300,00 zł
Okres realizacji: 05.03.2019 r. - 31.07.2019 r.
Inwestor: Gmina Pasłęk

 

 

Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociagowej w ul. Heweliusza i ul. Spółdzielczej w Pasłęku
Zakres robót: sieć wodociagowa PE ø90-160 mm o dł. 233,0 m, kanalizacja sanitarna grawitacyjna PVC ø200 mm o dł. 231 m
Wartość robót: 189.789,00 zł
Okres realizacji: 23.10.2018 r. - 05.04.2019 r.
Inwestor: Gmina Pasłęk

 

Rozbudowa sieci wodociagowej Kol. Łukszty
Zakres robót: sieć wodociagowa PE ø110 mm o dł. 426,27 mm, odgałęzienie wodociagowe PE ø32 mm o dł. 2,56 mm
Wartość robót: 80.604,90 zł netto
Okres realizacji: 2018 r.
Inwestor: Gmina Pasłęk

 

Budowa wewnętrznej instalacji wodociagowej ROD Konwalia w Pasłęku
Zakres robót: instalacja wodociagowa PE ø90 o dł. 430,0 m, instalacja wodociagowa PE ø50 o dł. 2.423 m
Okres realizacji: 16.04.2018 r. - 28.06.2018 r.
Inwestor: ROD Konwalia w Pasłęku

 

Budowa połączenia sieci wodociągowej Jelonki-Budki z hydrofornią w Jelonkach, gm. Rychliki
Zakres robót: sieć wodociagowa PE ø110 mm o długości 1513,0 mb, odgałęzienie wodociągowe PE ø32 mm o dł. 8,0 m zakończone studnią wodomierzową.
Okres realizacji: 30.08.2017 r. - 20.10.2017 r.
Inwestor: Gmina Rychliki

 

Budowa sieci wodociagowej Drulity-Sokoły-Dargowo-Awajki
Zakres robót: sieć wodociagowa ø90-160 mm o łacznej dł. 12.335 m, podejścia do granicy działek ø40-50 mm o łącznej dł. 786,68 m
Wartość robót: 1.193.100,00 zł
Okres realizacji: 30.05.2016 r. - 30.06.2017 r.
Inwestor: Gmina Pasłęk

 

Rozbudowa sieci wodociągowej Kol. Marianka
Zakres robót: sieć wodociągowa PE ø110 mm o dł. 634,4 m
Wartość robót: 47.232,00 zł netto
Okres realizacji: 10.2015 r. - 11.2015 r.
Inwestor: Gmina Pasłęk

 

Budowa sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej Pasłęk - Pólko
Zakres robót: sieć wodociagowa PE ø160 mm o dł. 853,0 m, sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVC ø160-200 mm o dł. 411,0 m, sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej PE ø110 mm o dł. 1.252,0 m, strefowa przepompownia ścieków.
Wartość robót: 405.900,00 zł
Okres realizacji: 04.2014 r. - 06.2014 r.
Inwestor: Gmina Pasłęk

 

Roboty zabezpieczające teren budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej Pasłęk - Pólko
Zakres robót: sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej PE ø110 mm o dł. 540,0 m
Wartość robót: 68.772,91 zł
Okres realizacji: 18.12.2013 r. - 26.02.2014 r.
Inwestor: Gmina Pasłęk

 

Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kwitajny z podłączeniem sieci wodociągowej w miejscowości Kronin
Zakres robót: sieć wodociagowa ø110 i 90 o łącznej długości 5.116,5 mb, przyłącza wodociagowe o dł. 1.209,5 m
Okres realizacji: 06.2012 r. - 11.2012 r.