Przedsiębiorstwo eksploatuje:

3 oczyszczalnie ścieków

4 stacje uzdatniania wody

18 stacji podnoszenia ciśnienia wody

67 przepompowni ścieków

85,61 km sieci kanalizacji sanitarnej

262,39 km sieci wodociagowej

 

 

Ostatnia aktualizacja: 09.02.2021 r.