Poniżej publikujemy plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021.

Wersja planu: 1. Plik w formacie PDF.

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2021 rok