P.U.W.-K. w Pasłęku -jednostka operatorska- Sp. z o.o. informuje, że w dniu 8 października 2021 r. wchodzą w życie nowe stawki opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Poniżej zamieszczamy skan decyzji Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zatwierdzającej nową. Plik w formacie PDF.

  

Nowa taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków na terenie miasta i gminy Pasłęk